Πρόσφατα

6ος Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro 2017, Φλώρινα – Ειδικός Κανονισμός

Ειδικός Κανονισμός 6ου αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO & 3ου αγώνα Πρωταθλήματος ENDURO Βορείου Ελλάδος – Φλώρινα, 17 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Φλώρινας – Δήμος Φλώρινας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Η Γραμματεία θα λειτουργεί από Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00 στον χώρο του Νέου Πάρκου Φλώρινας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη συμμετοχών, Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Λήξη συμμετοχών για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 24:00.

Λήξη συμμετοχών για το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος, Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 24:00.

Τεχνικός έλεγχος

Έλεγχος εξακρίβωσης και Χώρος Επιτηρούμενης Στάθμευσης (Park Ferme) στον χώρο του Νέου Πάρκου Φλώρινας.

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 ώρες 16:30 – 21:00 και Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου ώρες 07:30 – 08:30 για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ώρες 07:30 – 08:30 για το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος.

* Όσοι αθλητές συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος κι επιθυμούν, μπορούν να περάσουν Τεχνικό Έλεγχο το Σάββατο μαζί με τους αθλητές του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων & σειρών εκκίνησης Πανελληνίου Πρωταθλήματος, Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου ώρα 21:30 Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος, Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου ώρα 08:45 στην Γραμματεία του αγώνα.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Πανελληνίου Πρωταθλήματος, Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου ώρα 09:00

Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος, Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου ώρα 09:45.

Δημοσίευση αποτελεσμάτων Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος, 30 λεπτά μετά την λήξη του αγώνα στην Γραμματεία.

Απονομή επάθλων Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος, 1 ώρα μετά την λήξη του αγώνα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Καπουλίτσας Μιχάλης

Μέλη: Δεληναούμ Χρήστος – Παπαδόπουλος Γιώργος

ΣΤΕΛΕΧΗ

Αλυτάρχης: Γερόπουλος Πέτρος

Αγωνοδίκες Πρόεδρος: Γουγούσης Κωνσταντίνος

Αγωνοδίκες: Αναστασίου Νικόλαος & Αντωνίου Δημήτριος

Τεχνικοί έφοροι: Γάστης Κώστας

Γραμματεία αγώνα: Λήτος Κοσμάς

Έκδοση αποτελεσμάτων: Iron Team

ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ: ορίζεται από την INTERSALONIKA

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Φλώρινας (ΜΟΦ) διοργανώνει τον 6ο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ENDURO της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. και τον 3ο αγώνα του Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος για το 2017 σύμφωνα με

α. τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

β. τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

γ. τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. ̈

δ. Του παρόντος Ειδικού Κανονισμού και των παραρτημάτων του.

ε. Την προκήρυξη των Πρωταθλημάτων Enduro 2017.

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ

Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017

Η διαδρομή θα είναι ΤΎΠΟΥ 0 κυκλική αριστερόστροφη και θα έχει μήκος 188 χιλ. μαζί με τις ειδικές. Θα γίνει σε τέσσερις κύκλους των 47χλμ για όλες τις κατηγορίες. Θα υπάρχουν 2 ΣΕΧ ανά κύκλο. Οι ειδικές θα είναι δύο σε κάθε κύκλο του αγώνα. Η πρώτη θα είναι τύπου MOTOCROSS με μήκος 3,5 χιλ. η οποία θα γίνει 4 φορές χρονομετρημένες. Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO TEST και μήκος 5,5 χιλ. η οποία θα γίνει 4 φορές χρονομετρημένες.

Πρωταθλήματος ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017

Η διαδρομή θα είναι κυκλική και θα έχει μήκος 140 χιλ. (με τις ειδικές). Θα γίνει σε τρεις κύκλους των 47χιλ. Θα υπάρχουν 2 ΣΕΧ ανά κύκλο. Οι ειδικές θα είναι δύο σε κάθε κύκλο του αγώνα. Η πρώτη θα είναι τύπου MOTOCROSS και μήκος 3,5 χιλ. η οποία θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες. Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO και μήκος 5,5 χιλ. η οποία θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες.

Όταν οι μοτοσυκλέτες θα κινούνται σε δρόμο δημόσιας κυκλοφορίας οφείλουν να οδηγούν σύμφωνα με Κ.Ο.Κ

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ

Ο ανεφοδιασμός γίνεται πριν τα ΣΕΧ με ευθύνη των αθλητών. Θα υπάρχει πυροσβεστήρας από την οργάνωση.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

Κατηγορίες Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Enduro 2017
EGP Κατηγορία Γενικής Κατάταξης. Συμμετέχουν όλοι οι αθλητές των κατηγοριών Ε1, Ε2, Ε3, ΕN, ΕS. Βαθμολογούνται οι 15 πρώτοι αθλητές.
E1 Μοτοσυκλέτες δίχρονες έως 150 κ.ε. και τετράχρονες έως 250 κ.ε.

Μαύρο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 1)

E2 Μοτοσυκλέτες δίχρονες από 175 κ.ε. έως 250 κ.ε. και τετράχρονες από 270 κ.ε. έως 450 κ.ε.

Κόκκινο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 2)

E3 Μοτοσυκλέτες δίχρονες από 270 κ.ε. έως 500 κ.ε. και τετράχρονες από 475 κ.ε. έως 650 κ.ε.

Κίτρινο φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 3)

EN Ενιαία ηλικιακή κατηγορία. Συμμετέχουν οι γεννηθέντες από/και, το 1994 και μετά.

Πράσινο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 4)

EYouth Αθλητές κάτοχοι διπλώματος οδήγησης Α1, με μοτοσυκλέτες που οδηγούνται με αυτό το δίπλωμα, γεννηθέντες από/και το 1997 και μετά οι οποίοι βαθμολογούνται και στην κατηγορία ΕΝ
ES Ενιαία ηλικιακή κατηγορία. Συμμετέχουν οι γεννηθέντες από/και το 1975 και πριν. Η κατηγορία ES κάνει κανονικά όλο τον αγώνα.

Μπλε φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 5)

 

ΕTeam

Κατηγορία Ομάδων. Συμμετέχουν αγωνιστικές ομάδες με όσους αθλητές επιθυμούν. Κατατάσσονται βάση του συνόλου των ποινών των 2 καλύτερων αθλητών της ομάδας.
E Σωματείων Κατηγορία Σωματείων. Συμμετέχουν τα Αθλητικά Σωματεία της ΑΜΟΤΟΕ με όλους τους συμμετέχοντες αθλητές τους. Κατατάσσονται βάση του συνόλου των ποινών όλων των αθλητών του Σωματείου, σε όλες τις κατηγορίες.

 

 

Κατηγορίες Πρωταθλημάτων Enduro Βορείου Ελλάδος 2017
Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Δικαιούνται να συμμετάσχουν οι Αθλητές των Αθλητικών Σωματείων των περιοχών: Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου & Θεσσαλίας που δεν συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro.
E1 Μοτοσυκλέτες δίχρονες έως 150 κ.ε. και τετράχρονες έως 250 κ.ε.

Μαύρο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 6)

E2 Μοτοσυκλέτες δίχρονες από 175 κ.ε. έως 250 κ.ε. και τετράχρονες από 270 κ.ε. έως 450 κ.ε.

Κόκκινο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 7)

E3 Μοτοσυκλέτες δίχρονες από 270 κ.ε. έως 500 κ.ε. και τετράχρονες από 475 κ.ε. έως 650 κ.ε.

Κίτρινο φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 8)

ES Ενιαία ηλικιακή κατηγορία. Συμμετέχουν οι γεννηθέντες πριν, έως και, το 1975. Μπλε φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 9)
EW Κατηγορία Γυναικών. Ανεξαρτήτου κυβισμού. Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί. (Οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 6). Η κατηγορία EW κάνει έναν γύρο.
EE (Expert) Δεν βαθμολογείται, ούτε προσμετρά σε πρωτάθλημα.
ΕΕ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις κατηγορίες E1, E2, E3, και ES,των Πρωταθλημάτων Β. & Ν. Ελλάδας. Δεν υπάρχει περιορισμός στα φόντα και στον κυβισμό.
Junior Sprint Για νεαρούς αθλητές με μοτοσυκλέτες χωρίς άδεια κυκλοφορίας
JS Ο αγώνας Junior Sprint διεξάγεται παράλληλα με τους αγώνες Enduro Βόρειας και Νότιας Ελλάδας. Ο αγώνας διεξάγεται σε μία από τις ειδικές του αγώνα Enduro και έχει την μορφή ατομικών χρονομετρημένων διελεύσεων, ο αριθμός των οποίων θα αναφέρεται στον ειδικό κανονισμό του αγώνα. Μετέχουν αθλητές από 15 έως 18 ετών.
EHobby EΗ (Hobby) Αθλητές που δεν έχουν βαθμολογηθεί τα προηγούμενα έτη στις κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, και είναι κάτοχοι νέων αθλητικών δελτίων 2 έτη το πολύ, ανεξαρτήτως ηλικίας και τύπου μοτοσυκλέτας.Η κατηγορία κάνει ένα γύρο.

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το παράβολο της συμμετοχής ορίζεται:

Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO 2017 ΑΜΟΤΟΕ

Κατηγορίες E1 – E2 – E3 – ES: 75 ευρώ

Κατηγορίες EN – EYouth – EW : 5 ευρώ

Β. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017

Κατηγορίες E1 – E2 – E3 – ES – ΕXPERT: 50 ευρώ

Κατηγορίες EW – JS: 5 ευρώ

Κατηγορίες EHobby:  40 ευρώ

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον και δηλώνονται μόνο μέσα από το σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ.

Οι εμπρόθεσμες συμμετοχές του Πανελληνίου θα υποβάλλονται έως και την Πέμπτη στις 24:00 πριν τον αγώνα και του Βορείου έως την Παρασκευή στις 24:00 πριν τον αγώνα. Εκπρόθεσμες συμμετοχές γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή στις 24:00 πριν τον αγώνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Καμμία δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή την ημέρα του Αγώνα.

Στο παράβολο συμμετοχής, συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του αθλητή.

Το παράβολο πληρώνεται ως εξής : 35€ θα καταβάλλονται ηλεκτρονικά με την συμμετοχή στην ΑΜΟΤΟΕ και η διαφορά θα δίνεται στην γραμματεία με την εξακρίβωση των στοιχείων.

Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού όσο και του γενικού κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς έλεγχο το κράνος τους, την άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας τους, την άδεια οδήγησης και την ασφάλεια της μοτοσυκλέτας σε ισχύ. (Απαγορεύονται αυστηρά οι φωτοτυπίες των παραπάνω εντύπων). Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης θα ανοίξει το Σάββατο 16/9/2017 στις 16.30 και θα κλείσει στις 21:00 (για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κι όσοι επιθυμούν για το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος). Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης της Κυριακής 17/9/2017 (Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος) θα ανοίξει στις 07.30 και θα κλείσει στις 08.30 και θα περιλαμβάνει τα εξής σημεία ελέγχου:

1) Φώτα τα οποία τίθενται σε λειτουργία από τον κινητήρα

2) Ελαστικά με βάθος πέλματος τουλάχιστον 5 χιλιοστά

3) Φόντα και νούμερα σύμφωνα με την προκήρυξη αγώνων enduro 2017 της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

4) Καλά στερεωμένα πλαστικά και περιφερειακά

5) Σταντ

6) Μπαράκι (σφουγγαράκι τιμονιού)

7) Οπίσθιο φτερό με λασπωτήρα με επικολλημένο το πλαστικοποιημένο αντίγραφο της πινακίδας κυκλοφορίας επάνω του σε περίπτωση που δεν φέρει την γνήσια πινακίδα.

8) Προστατευτικό γραναζιού κίνησης

9) Ολόκληρες μανέτες (με μπίλιες) εκτός της περίπτωσης των σφικτών προστατευτικών με μέταλλο (barkbusters).

10) Εξοπλισμός προστασίας αναβάτη αποτελούμενος από: θώρακα, επιγονατίδες, μπότες και κράνος προδιαγραφών ECE 22.05 ή αντίστοιχων.

Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κλάση που πραγματικά ανταποκρίνεται.

Στο τέλος της εξακρίβωσης, η μοτοσυκλέτα τοποθετείται στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5 ́ πριν την εκκίνησή του.

Σε αθλητή του οποίου η μοτοσυκλέτα δεν έχει περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.

Επίσης, κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του.

ΑΡΘΡΟ 6 – Κ.Ο.Κ.

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα πρέπει να καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ.

Σε περίπτωση που αγωνιζόμενος βρεθεί παραβάτης του Κ.Ο.Κ, ο συμμετέχων θα υποστεί περαιτέρω πειθαρχικό έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 7 – PARK FERME

Ο χώρος του Park Ferme θα βρίσκεται στο Νέο Πάρκο Φλώρινας, πίσω ακριβώς από την Γραμματεία του αγώνα.

Οι ώρες λειτουργίας του θα είναι από 16.30 έως και 21.00 το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017. Θα είναι περιφραγμένος και φυλασσόμενος ώστε να εμποδίζεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στον χώρο του parkferme απαγορεύονται στους αγωνιζόμενους με ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα τα κάτωθι:

1) Να θέτουν σε λειτουργία τον κινητήρα τους.

2) Να αγγίζουν την μοτοσυκλέτα άλλου αναβάτη ή και την δικιά τους εκτός από την στιγμή της εισόδου-εξόδου όπου και την σπρώχνουν.

3) Το κάπνισμα.

4) Η παραμονή στον χώρο πέραν του επιτρεπτού.

Τα ίδια ισχύουν και κατά την διάρκεια της επιτήρησης των μοτοσυκλετών, μετά τον τερματισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η εκκίνηση θα δοθεί από τον χώρο του Νέου Πάρκου Φλώρινας.

Επίσημη ώρα του αγώνα θεωρείται η επίσημη ώρα Ελλάδος και δεν υπάρχει δυνατότητα ενστάσεως επί αυτής.

Η εκκίνηση θα δίνεται ανά χρονικό διάστημα ενός λεπτού. Σε κάθε λεπτό θα εκκινούν δύο αναβάτες. Αν αναβάτης φθάσει στην γραμμή εκκίνησης με καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός λεπτού, θα παίρνει 60 βαθμούς ποινής για κάθε λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό από το σήμα εκκίνησης κάθε αναβάτης πρέπει να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του και να περάσει μια δεύτερη γραμμή που βρίσκεται 20 μέτρα μετά την γραμμή εκκίνησης χρησιμοποιώντας μόνο την δύναμη του κινητήρα του. Σε αντίθετη περίπτωση χρεώνεται με 10 βαθμούς ποινής. Στον σταθμό της αφετηρίας δεν θα επιτραπεί ανοχή στην άφιξη.

Η εκκίνηση του αγώνα ορίζεται στις 09:00 για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Η εκκίνηση του αγώνα ορίζεται στις 09:45 για το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η σειρά της εκκίνησης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, θα ανακοινωθεί το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 21:30

Η σειρά της εκκίνησης του Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος, θα ανακοινωθεί την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου, στις 08:45

ΑΡΘΡΟ 10 – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο τερματισμός θα γίνει στον χώρο της εκκίνησης και κατά τον τερματισμό του αγώνα δεν θα ισχύσει ποινή προπορείας, παρά μόνο αργοπορείας. Αμέσως μετά οι μοτοσυκλέτες θα παραμείνουν στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Οι οδηγοί που δεν θα κατευθυνθούν αμέσως στον χώρο του Park Ferme, θα αποκλείονται από τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Θα γίνει ενημέρωση των αγωνιζομένων όσον αφορά την φύση και τις δυσκολίες της διαδρομής, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας στον χώρο του Νέου Πάρκου Φλώρινας.

Ενημέρωση αγωνιζομένων Πανελληνίου Πρωταθλήματος, Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου ώρα 21:30

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος, Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου ώρα 09:00 στην Γραμματεία αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΠΑΘΛΑ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην Γραμματεία του αγώνα στον χώρο εκκίνησης & τερματισμού και τα προσωρινά αποτελέσματα θα οριστικοποιούνται 30 λεπτά μετά την ανακοίνωσή τους. Θα ακολουθήσει η απονομή των νικητών στον ίδιο χώρο.

Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο.

Στον 4ο-5ο-6ο κάθε κατηγορίας μετάλλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

∆εν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη ή από οποιονδήποτε άλλο έχει έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος.

Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στην Γραμματεία του αγώνα.

Περιπτώσεις αθλητών που δεν αναφέρονται εγκαίρως, δεν θα εξετάζονται, ανεξαρτήτως αιτίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για διαμονή στα παρακάτω ξενοδοχεία που ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Φλώρινας έχει πάρει ειδικές τιμές για τους αγωνιζόμενους και τους συνοδούς τους. Παρακαλούμε να αναφέρετε ότι είστε συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ENDURO που διοργανώνει ο Μ.Ο.Φ

HOTEL KING ALEXANDER Τηλ. 23850-23084

HOTEL LINGOS Τηλ. 23850-28322

HOTEL HELLINIS Τηλ. 23850-22671

HOTEL FILARETI Τηλ. 23850-23587

HOTEL PHAIDON Τηλ. 23850-44800