Πρόσφατα

Γενική Συνέλευση Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος 2017

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ -ΜΕΛΗ ΤΗΣ Α.ΜΟΤ.Ο.Ε

Γενική Συνέλευση Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΚΙΕΡΙΟΝ, που βρίσκεται στην οδό Μπλατσούκα 22, στην Καρδίτσα .

Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται νέα διεξαγωγή την επόμενη μέρα στον ίδιο χώρο και ώρα.

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ

2. Απολογισμός δράσης Δ.Σ – Επιτροπών, έτους 2017.

3. Προγραμματισμός δράσης Δ.Σ. – Επιτροπών, έτους 2018.

4. Οικονομικός απολογισμός έτους 2017.

5. Προϋπολογισμός έτους 2018.

Παρακαλούνται τα Σωματεία-Μέλη να διορίσουν τον εκπρόσωπό τους στη Γενική Συνέλευση καθώς και τον αναπληρωματικό του. Ο διορισμός να αποσταλεί με email στο secretary@amotoe.gr ή να προσκομιστεί στη Γενική Συνέλευση από τον εκπρόσωπο το αργότερο έως και τις 18:00.