Πρόσφατα

Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Trial 2018

Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Trial 2018

 

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσει:

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TRIAL για το έτος 2018

1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.

Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι αθλητές είναι οι παρακάτω:

Κατηγορία Α

Από 15 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσικλέτας.

Οι αριθμοί συμμετοχής είναι μεταξύ του 1 και του 25 και δίνονται βάσει της κατάταξης στην κατηγορία Α, του περσινού πρωταθλήματος.

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ = Το δυσκολότερο για τα ελληνικά επίπεδα

Σήμανση ΕΔ = Κόκκινο βέλος.

Κατηγορία Β

Από 15 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσικλέτας.

Οι αριθμοί συμμετοχής είναι μεταξύ του 26 και του 50 και δίνονται βάσει της κατάταξης στην κατηγορία Β του περσινού πρωταθλήματος.

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ = Μέτριες σε τεχνική δυσκολίες

Σήμανση ΕΔ = Πράσινο βέλος

Κατηγορία Junior

Από 12 έως 23 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσικλέτας. Εφόσον οι συμμετοχές το επιτρέπουν, θα υπάρξει διαχωρισμός της κατηγορίας σε 2 ηλικιακά group: Junior A (από 12 έως 17 ετών) & Junior B (από 18 έως 23 ετών).

Οι αριθμοί συμμετοχής είναι μεταξύ του 51 και του 75 και δίνονται βάσει της κατάταξης στην κατηγορία Junior του περσινού πρωταθλήματος.

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ = Το ευκολότερο δυνατόν

Σήμανση ΕΔ = Κίτρινο βέλος

Κατηγορία Γ (Κατηγορία που δεν προσμετρά σε Πρωτάθλημα)

Ανεξαρτήτου ηλικίας και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσικλέτας.

Οι αριθμοί συμμετοχής είναι από 76 έως 99.

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ = Το ευκολότερο δυνατόν

Σήμανση ΕΔ = Κίτρινο βέλος

 

2) ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

Οι μοτοσικλέτες πρέπει να είναι οι μοτοσικλέτες TRIAL, (σύμφωνα με τον Διεθνή Κανονισμό Trial).

3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

α/α Ημερομηνία Περιοχή Λέσχη
1 Απρίλιος

(29/04/2018)

Λουτράκι ΜΟΛΠ
2 Μάιος

(20/5/2018)

Πεντέλη ΑΡΗΣ
3 Ιούνιος

(10/06/2018)

Μέγαρα

(Αυτοκινητοδρόμιο)

ΛΕΜΜ
4 Σεπτέμβριος (23/09/2018) Βόλος ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β
5 Οκτώβριος

(14/10/2018)

Τρίκαλα ΜΟΛΕΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

4) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. σε ισχύ για το έτος 2018

 

5) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 60 € για τις κατηγορίες Α, Β & Γ και 20€ για την κατηγορία Junior.

 

6) Οι κανόνες διεξαγωγής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος TRIAL για το έτος 2018 περιγράφονται αναλυτικά στον Γενικό Κανονισμό TRIAL 2018.