Πρόσφατα

3ος Αγώνας Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος – 2/9/2018 Μ.Ο.Φλώρινας

Ειδικός Κανονισμός 3ου αγώνα Πρωταθλήματος ENDURO Βορείου Ελλάδος – Φλώρινα, 2 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Φλώρινας – Δήμος Φλώρινας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 

Η Γραμματεία θα λειτουργεί Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου και από ώρα 07:00 στον χώρο του Νέου Πάρκου Φλώρινας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη συμμετοχών, Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018.

Λήξη συμμετοχών Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, ώρα 24:00.

Τεχνικός έλεγχος

Έλεγχος εξακρίβωσης και Χώρος Επιτηρούμενης Στάθμευσης (Park Ferme) στον χώρο του Νέου Πάρκου Φλώρινας.

Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου, ώρες 07:00 – 08:30

Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων & σειρών εκκίνησης, Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου ώρα 08:45 στην Γραμματεία του αγώνα.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου ώρα 09:00

Δημοσίευση αποτελεσμάτων 30 λεπτά μετά την λήξη του αγώνα στην Γραμματεία.

Απονομή επάθλων 1 ώρα μετά την λήξη του αγώνα.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Καπουλίτσας Μιχάλης

Μέλη: Δεληναούμ Χρήστος – Μίσσιος Αθανάσιος

ΣΤΕΛΕΧΗ

Αλυτάρχης: Ζαμπραίλας Κώστας

Αγωνοδίκες Πρόεδρος: Τζατζάκης Ευάγγελος

Αγωνοδίκες: Τζώρας Αλέξης

Τεχνικός Έφορος: Καραμιχαηλίδης Χρήστος

Γραμματεία αγώνα: Πετίδης Λάζαρος

Έκδοση αποτελεσμάτων: Iron Team

ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ: ορίζεται από την INTERSALONIKA

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Φλώρινας (ΜΟΦ) διοργανώνει τον 3ο αγώνα του Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε για το 2018 σύμφωνα με :

α. τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

β. τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

γ. τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. ̈

δ. Του παρόντος Ειδικού Κανονισμού και των παραρτημάτων του.

ε. Την προκήρυξη των Πρωταθλημάτων Enduro 2018.

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΕΙΔΙΚΗ

Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018

Η διαδρομή θα είναι ΤΎΠΟΥ «8» κυκλική και θα έχει μήκος 180χλμ μαζί με την επαναλαμβανόμενη ειδική. Θα περιλαμβάνει 30χλμ από την εκκίνηση προς την ειδική, τρεις κύκλους τύπου «8» των 40χλμ με ενδιάμεσα την ειδική και τέλος 30χλμ προς τον τερματισμό για όλες τις κατηγορίες. Θα υπάρχει 1 ΣΕΧ ανά κύκλο. Η ειδική θα επαναλαμβάνεται 2 φορές σε κάθε κύκλο του «8». Θα είναι τύπου ENDURO TEST με μήκος 5χλμ η οποία θα γίνει συνολικά 7 φορές χρονομετρημένες.

Όταν οι μοτοσυκλέτες κινούνται σε δρόμο δημόσιας κυκλοφορίας οφείλουν να οδηγούν σύμφωνα με Κ.Ο.Κ

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ

Ο ανεφοδιασμός γίνεται πριν το ΣΕΧ με ευθύνη των αθλητών. Θα υπάρχει πυροσβεστήρας από την οργάνωση.

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

 

Κατηγορίες Πρωταθλημάτων Enduro Βορείου Ελλάδος 2018

 

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος

Δικαιούνται να συμμετάσχουν οι Αθλητές των Αθλητικών Σωματείων των περιοχών: Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου & Θεσσαλίας που δεν συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro.  

E1

Αθλητές με μοτοσυκλέτες έως 150cc 2Τ και έως 250cc 4Τ

Μαύρο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 6)

 

E2

Αθλητές με μοτοσυκλέτες από 175 έως 250cc 2Τ και από 270 έως 450cc 4Τ

Κόκκινο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 7)

 

E3

Αθλητές με μοτοσυκλέτες από 270 έως 500cc 2Τ και από 475 έως 650cc 4Τ

Κίτρινο φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 8)

 

ES

Αθλητές που έχουν συμπληρώσει τα 42 έτη την 1η Ιανουαρίου 2018 ανεξαρτήτως κυβισμού – τύπου μοτοσυκλέτας

Μπλε φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 9)

 

EN

Αθλητές που δεν έχουν συμπληρώσει τα 23 έτη την 1η Ιανουαρίου 2018 ανεξαρτήτως κυβισμού και τύπου μοτοσυκλέτας

Πράσινο φόντο – Λευκοί αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 9)

 

     

ΕΕ

Αθλητές που έχουν συμμετάσχει στις κατηγορίες E1, E2, E3, ES και ΕΝ του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. H κατηγορία αυτή δεν βαθμολογείται, ούτε προσμετρά σε πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περιορισμός στον κυβισμό ή τον τύπο μοτοσυκλέτας, στα φόντα και στον αριθμό.    

     

EHobby

Αθλητές που δεν έχουν βαθμολογηθεί τα προηγούμενα έτη στις κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ΕΝ, ΕS και είναι κάτοχοι νέων αθλητικών δελτίων 2 έτη το πολύ, ανεξαρτήτως ηλικίας και τύπου μοτοσυκλέτας. Διάρκεια αγώνα ένας (1) γύρος.

Πορτοκαλί φόντο – Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 9)

   

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το παράβολο της συμμετοχής ορίζεται:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018

Κατηγορίες E1 – E2 – E3 – ES – EΕ – EH: 60 ευρώ

Κατηγορία ΕΝ: 20 ευρώ

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον και δηλώνονται μόνο μέσα από το σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ.

Οι εμπρόθεσμες συμμετοχές του Βορείου ισχύουν εώς την Παρασκευή 31/8 στις 24:00

Εκπρόθεσμες συμμετοχές γίνονται δεκτές έως το Σάββατο 1/8 στις 24:00

Καμμία δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή την ημέρα του αγώνα.

Στο παράβολο συμμετοχής, συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του αθλητή.

Το παράβολο πληρώνεται εξ’ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της ΑΜΟΤΟΕ

Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού όσο και του γενικού κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς έλεγχο το κράνος τους, την άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας τους, την άδεια οδήγησης και την ασφάλεια της μοτοσυκλέτας σε ισχύ. (Απαγορεύονται αυστηρά οι φωτοτυπίες των παραπάνω εντύπων). Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης θα ανοίξει την Κυριακή 2/9/18 στις 07.00 και θα κλείσει στις 08:30 και θα περιλαμβάνει τα εξής σημεία ελέγχου:

1) Φώτα τα οποία τίθενται σε λειτουργία από τον κινητήρα

2) Ελαστικά με βάθος πέλματος τουλάχιστον 5 χιλιοστά

3) Φόντα και νούμερα σύμφωνα με την προκήρυξη αγώνων enduro 2018 της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

4) Καλά στερεωμένα πλαστικά και περιφερειακά

5) Σταντ

6) Μπαράκι (σφουγγαράκι τιμονιού)

7) Οπίσθιο φτερό με λασπωτήρα με επικολλημένο το πλαστικοποιημένο αντίγραφο της πινακίδας κυκλοφορίας επάνω του σε περίπτωση που δεν φέρει την γνήσια πινακίδα.

8) Προστατευτικό γραναζιού κίνησης

9) Ολόκληρες μανέτες (με μπίλιες) εκτός της περίπτωσης των σφικτών προστατευτικών με μέταλλο (barkbusters).

10) Εξοπλισμός προστασίας αναβάτη αποτελούμενος από: θώρακα, επιγονατίδες, μπότες και κράνος προδιαγραφών ECE 22.05 ή αντίστοιχων.

Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κλάση που πραγματικά ανταποκρίνεται.

Στο τέλος της εξακρίβωσης, η μοτοσυκλέτα τοποθετείται στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5 ́ πριν την εκκίνησή του.

Σε αθλητή του οποίου η μοτοσυκλέτα δεν έχει περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.

Επίσης, κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του.

 

ΑΡΘΡΟ 6 – Κ.Ο.Κ.

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα πρέπει να καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ.

Σε περίπτωση που αγωνιζόμενος βρεθεί παραβάτης του Κ.Ο.Κ, ο συμμετέχων θα υποστεί περαιτέρω πειθαρχικό έλεγχο.

 

ΑΡΘΡΟ 7 – PARK FERME

Ο χώρος του Park Ferme θα βρίσκεται στο Νέο Πάρκο Φλώρινας, πίσω ακριβώς από την Γραμματεία του αγώνα.

Οι ώρες λειτουργίας του θα είναι από 07.00 έως την λήξη του αγώνα την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018. Θα είναι περιφραγμένος και φυλασσόμενος ώστε να εμποδίζεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στον χώρο του park ferme απαγορεύονται στους αγωνιζόμενους με ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα τα κάτωθι:

1) Να θέτουν σε λειτουργία τον κινητήρα τους.

2) Να αγγίζουν την μοτοσυκλέτα άλλου αναβάτη ή και την δικιά τους εκτός από την στιγμή της εισόδου-εξόδου όπου και την σπρώχνουν.

3) Το κάπνισμα.

4) Η παραμονή στον χώρο πέραν του επιτρεπτού.

Τα ίδια ισχύουν και κατά την διάρκεια της επιτήρησης των μοτοσυκλετών, μετά τον τερματισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η εκκίνηση θα δοθεί από τον χώρο του Νέου Πάρκου Φλώρινας.

Επίσημη ώρα του αγώνα θεωρείται η επίσημη ώρα Ελλάδος και δεν υπάρχει δυνατότητα ενστάσεως επί αυτής.

Η εκκίνηση θα δίνεται ανά χρονικό διάστημα ενός λεπτού. Σε κάθε λεπτό θα εκκινούν δύο αναβάτες. Αν αναβάτης φθάσει στην γραμμή εκκίνησης με καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός λεπτού, θα παίρνει 60 βαθμούς ποινής για κάθε λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό από το σήμα εκκίνησης κάθε αναβάτης πρέπει να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του και να περάσει μια δεύτερη γραμμή που βρίσκεται 20 μέτρα μετά την γραμμή εκκίνησης χρησιμοποιώντας μόνο την δύναμη του κινητήρα του. Σε αντίθετη περίπτωση χρεώνεται με 10 βαθμούς ποινής. Στον σταθμό της αφετηρίας δεν θα επιτραπεί ανοχή στην άφιξη.

Η εκκίνηση του αγώνα ορίζεται στις 09:00 για το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος.

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η σειρά εκκίνησης στους αγώνες Enduro ορίζεται με βαθμολογία από την έως τότε κατάταξη κι έχει ως εξής για τους αγώνες Πρωταθλήματος Βορείου και Νοτίου Ελλάδος:

3ος Αγώνας E3 – E1 – E2 – EN – ES – EΗ – EE

Εκκινούν σύμφωνα με την τρέχουσα βαθμολογία από τον πρώτο και προς τα κάτω. Για όσους δεν έχουν βαθμούς σύμφωνα με το αριθμό συμμετοχής (αύξουσα σειρά) ανά κατηγορία 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο τερματισμός θα γίνει στον χώρο της εκκίνησης και κατά τον τερματισμό του αγώνα δεν θα ισχύσει ποινή προπορείας, παρά μόνο αργοπορείας. Αμέσως μετά οι μοτοσυκλέτες θα παραμείνουν στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Οι οδηγοί που δεν θα κατευθυνθούν αμέσως στον χώρο του Park Ferme, θα αποκλείονται από τον αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Θα γίνει ενημέρωση των αγωνιζομένων όσον αφορά την φύση και τις δυσκολίες της διαδρομής, στην Γραμματεία του αγώνα στον χώρο του Νέου Πάρκου Φλώρινας τηνΚυριακή 2 Σεπτεμβρίου ώρα 08:45

 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΠΑΘΛΑ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην Γραμματεία του αγώνα στον χώρο εκκίνησης & τερματισμού και τα προσωρινά αποτελέσματα θα οριστικοποιούνται 30 λεπτά μετά την ανακοίνωσή τους. Θα ακολουθήσει η απονομή των νικητών στον ίδιο χώρο.

Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο.

Στον 4ο-5ο-6ο κάθε κατηγορίας μετάλλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

∆εν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη ή από οποιονδήποτε άλλο έχει έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος.

Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στην Γραμματεία του αγώνα.

Περιπτώσεις αθλητών που δεν αναφέρονται εγκαίρως, δεν θα εξετάζονται, ανεξαρτήτως αιτίας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για διαμονή στα παρακάτω ξενοδοχεία που ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Φλώρινας έχει πάρει ειδικές τιμές για τους αγωνιζόμενους και τους συνοδούς τους. Παρακαλούμε να αναφέρετε ότι είστε συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ENDURO που διοργανώνει ο Μ.Ο.Φ

 

HOTEL KING ALEXANDER Τηλ. 23850-23084

HOTEL LINGOS Τηλ. 23850-28322

HOTEL HELLINIS Τηλ. 23850-22671

HOTEL FILARETI Τηλ. 23850-23587

HOTEL PHAIDON Τηλ. 23850-44800