Πρόσφατα

Video – Ανασκόπηση τρίτης ημέρας ISDE 2018

Daniel Milner - FIM ISDE 2018 Chile

Παρακολουθήστε στο video που ακολουθεί την ανασκόπηση της τρίτης ημέρας του Ιnterantional Six Days of Enduro 2018 που πραγματοποιείται στην Χιλή.