Πρόσφατα

Riv3r Enduro Crossing 2019, Βέροια – Ειδικός Κανονισμός

Riv3r Enduro Crossing

Βέροια, 7-8-9 Iουνίου 2019

 

Ειδικός Κανονισμός

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

Έναρξη εγγραφών:                                                                                Δευτέρα, 15/4/2019

Λήξη εγγραφών:                                                                    Τετάρτη, 05/6/2019 , 24:00 οι εμπρόθεσμες

Πέμπτη, 06/06/2019 οι εκπρόθεσμες

Παρασκευή 07/06/2019, 24:00οι εμπρόθεσμες(Hobby)

Σάββατο 08/06/2019, 10:00 οι εκπρόθεσμες (Hobby)

Έλεγχος εξακρίβωσης:                                                         Παρασκευή 07/06/2019, 12:00-19:00

Σάββατο, 08/06/2019, 10:00-13:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων:                                                               Παρασκευή, 07/06/2019, 21:00-21:30

Σάββατο, 08/06/2019, 13:30-14:00

Δημοσίευση πίνακα σειράς εκκίνησης:                        Σάββατο, 08/06/2019, 14:00 (πρόλογος )

Σάββατο, 08/06/2019, 23:00 (αγώνας Κυριακής)

Έναρξη προλόγου:                                                                 Σάββατο, 08/06/2019 στις 20:00

Έναρξη αγώνα:                                                                       Κυριακή, 09/06/2019 στις 10:30

Δημοσίευση αποτελεσμάτων:                                          30’ μετά την λήξη του αγώνα

Απονομή επάθλων:                                                               Κυριακή, 09/06/2019, στις 17:30

 • Τα ωράρια των αγώνων θα τηρηθούν επακριβώς.
 • Η γραμματεία θα λειτουργεί στο χώρο του αγώνα (Παλαιά Κλωστοϋφαντουργία Ουσουλτζόγλου).

GPS 40°31’54.7″N 22°11’51.5″E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: info.riv3r@gmail.com

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Επικοινωνία – Media:           Μπαζάκας Αντώνιος            +30 6995004040

Διαδρομή αγώνα:                  Τριπολιτάκης Γεώργιος          +30 6980085058

Υποστήριξη αγώνα:               Παπαδόπουλος Χαράλαμπος +30 6944054958

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:                                 Τριπολιτάκης Γεώργιος

Μέλη:                                          Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

Μπαζάκας Αντώνιος

Αθανασουλόπουλος Δημήτριος

Πρόεδρος Αγωνοδικών:     Παπακωνσταντίνου Πέτρος

Αγωνοδίκη:                               Γεροντάκης Νικόλαος

Αγωνοδίκης:                             Τριπολιτάκης Γεώργιος

Αλυτάρχης                Αγώνα:                                Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

Γραμματεία Αγώνα               :               Koυκουτέγου Αικατερίνη

Τεχνικός Έφορος:                   Drini Elvis

Χρονομέτρηση:                     S-TIMING

Ιατρός αγώνων:                      ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Το συμβούλιο αγωνοδικών κατά τη διάρκεια του αγώνα θα συνέρχεται στο χώρο της γραμματείας.

Επίσημος πίνακας ανακοινώσεων στη Γραμματεία.

Άρθρο 1. Αναγγελία διοργάνωσης

 

Η Ε.Δ.Ο. και η Μ.Α.Ο με την έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ, διοργανώνον το 3ο RIV3R ENDURO CROSSING 2019

σύμφωνα με:

 1. 1.Το Αθλητικό Νόμο 2725/1999 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.
 2. 2.Τον Τεχνικό Κανονισμό των αγώνων ENDURO / Scramble και Trial.
 3. 3.Του παρόντος Ειδικού Κανονισμού και των Πληροφοριακών Δελτίων που τυχόν θα εκδοθούν.

 

Άρθρο 2. Διαδρομή

 

Σάββατο 8 Ιουνίου 2019:

Στις 20:00 οι αναβάτες θα συμμετέχουν ανά δύο (2), σε μια διαδρομή (πρόλογος) στην Πλατεία Ρακτιβάν, μήκους 1000 μέτρων συνολικά, οριοθετημένη εξολοκλήρου με κορδέλα, από την οποία θα κριθεί η σειρά εκκίνησης στον αγώνα της Κυριακής. Η μορφή της διαδρομής θα είναι κυκλική και θα έχει φυσικά και τεχνικά περάσματα (εμπόδια). Οι κατηγορίες αναβατών που θα συμμετάσχουν είναι:

1.EXPERT

2.XL-CLASS

3.TRIAL

4.VETERANS

Οι αναβάτες της κατηγορίας HOBBY δεν θα συμμετάσχουν στον πρόλογο και η σειρά εκκίνησης τους στον αγώνα της Κυριακής θα γίνει σύμφωνα με την σειρά εγγραφής τους στην γραμματεία .

Στις 17:30 έως της 19:30 θα επιτραπεί στους αθλητές των κατηγοριών 1-2-3-4 η ελεύθερη δοκιμή της διαδρομής του προλόγου με τις μοτοσυκλέτες τους. Επιτρέπονται να πραγματοποιήσουν μόνο δύο δοκιμαστικά περάσματα της διαδρομής.

Για την συμμετοχή στον Πρόλογο Οι αναβάτες των μοτοσυκλετών που δεν διαθέτουν φώτα (ΜΧ) υποχρεούνται να φέρουν έξτρα φώτα στο κράνος ή πάνω στην μοτοσυκλέτα τους. Επίσης οι αναβάτες των οποίων οι μοτοσυκλέτες έχουν φώτα, είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν και έξτρα φώτα. Η ορθότητα λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων (μοτοσικλέτας ή έξτρα στο κράνος) θα ελεγχθεί κατά την διαδικασία του τεχνικού ελέγχου της Παρασκευής και πριν την είσοδο στον Πρόλογο του Σαββάτου. Όποιος αναβάτης των κατηγοριών 1-2-3-4 δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδ. Κανονισμού σχετικά με τα φώτα θα αποκλείεται απ’ τον πρόλογο για λόγους ασφαλείας και θα εκκινήσει τελευταίος την Κυριακή.

Η κατηγορία Hobby εξαιρείται λόγω του ότι δεν συμμετέχει στον πρόλογο του Σαββάτου.

Οι τρείς πρώτοι νικητές του προλόγου θα βραβευθούν αμέσως μετά την λήξη του προλόγου στο ίδιο σημείο(πλατεία Ρακτιβάν).

GPS: 40°31’12.1″N 22°12’00.5″E

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Στις 10:30 θα δοθεί η εκκίνηση του αγώνα.

Η διαδρομή θα έχει μήκος 66km. (κλειστή εξολοκλήρου), οριοθετημένη σε πολλά σημεία με κορδέλα και θα αποτελείται από δυο κύκλους (σκέλη) των 33 km , με ΣΕΧ στο κλείσιμο του πρώτου κύκλου και με 5 ΣΕΔ ανά κύκλο. Η πιστοποίηση της διέλευσης των αθλητών – μοτοσυκλετών από την διαδρομή, θα γίνεται ΚΑΙ με σύστημα GPS Tracking.

Στον κάθε κύκλο – σκέλος της διαδρομής θα υπάρχουν δυο τεχνικά τμήματα (στο σύνολο τέσσερα), στα οποία θα επιτρέπεται η εξωτερική βοήθεια στους αναβάτες, μόνο από τους ανθρώπους της διοργάνωσης .

Στην υπόλοιπη διαδρομή, η εξωτερική βοήθεια απαγορεύεται!

Επιπλέον, διασχίζει άσφαλτο σε δυο σημεία (τέμνει κάθετα αγροτικό δρόμο).

Σε τυχόν εγκατάλειψη του αθλητή/τριας για οποιοδήποτε λόγο, θα ειδοποιεί την Οργάνωση και θα παραμένει στο σημείο της εγκατάλειψης αναμένοντας το όχημα περισυλλογής της Οργάνωσης.

Άρθρο 3. Κατηγορίες

Στον αγώνα υπάρχουν πέντε(5) κατηγορίες , οι οποίες είναι οι εξής:

EXPERT, XL-CLASS, VETERANS, (μοτοσυκλέτες τύπου ENDURO-MOTOCROSS)TRIAL (με μοτοσυκλέτες τύπου TRIAL) και HOBBY (μοτοσυκλέτες τύπου ENDURO-MOTOCROSS).

Αναλυτικότερα:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ηEXPERT

Οι αναβάτες που συμμετέχουν σε αυτήν την κατηγορία διέρχονται και από τα τέσσερα (4) τεχνικά τμήματα του αγώνα. Για να θεωρηθούν τερματίσαντες, πρέπει να ολοκληρώσουν και τα δύο (2) σκέλη των 38 χιλιομέτρων.

Η κατηγορία αυτή έχει χρηματικό έπαθλο στον αγώνα της Κυριακής.

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ηXL-CLASS

Στην κατηγορία αυτή συμμετέχουν δυο (2) αναβάτες με δύο (2) μοτοσυκλέτες ως ομάδα. Οι αναβάτες της κατηγορίας αυτής, διέρχονται και από τα τέσσερα (4) τεχνικά τμήματα του αγώνα. Για να θεωρηθούν τερματίσαντες, πρέπει να ολοκληρώσουν και τα δύο (2) σκέλη των 38 χιλιομέτρων και οι δύο (2) αναβάτες ταυτοχρόνως ή λαμβάνοντας υπόψιν το χρόνο του 2ου αθλητή.

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ηTRIAL

Οι αναβάτες που συμμετέχουν σε αυτήν την κατηγορία διέρχονται και από τα τέσσερα (4) τεχνικά τμήματα του αγώνα. Για να θεωρηθούν τερματίσαντες, πρέπει να ολοκληρώσουν δύο (2)κύκλους των 38 χιλιομέτρων.

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4ηVETERANS

Οι αναβάτες που συμμετέχουν σε αυτήν την κατηγορία, διέρχονται και από τα τέσσερα (4) τεχνικά τμήματα του αγώνα. Για να θεωρηθούν τερματίσαντες, πρέπει να ολοκληρώσουν δύο (2) κύκλους των 38 χιλιομέτρων.

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5ηHOBBY                                                                                                                        

Οι αναβάτες που συμμετέχουν σε αυτήν την κατηγορία δεν διέρχονται από κανένα από τα τέσσερα (4) τεχνικά τμήμα της διαδρομής. Για να θεωρηθούν τερματίσαντες πρέπει να ολοκληρώσουν δύο (2) κύκλους των 38 χιλιομέτρων.

Όσοι αναβάτες των κατηγοριών TRIAL και VETERANS επιθυμούν να διαγωνιστούν για το χρηματικό έπαθλο ,θα έχουν αυτή την δυνατότητα καταβάλλοντας τη διάφορα των 30 ευρώ που έχει το παράβολο της κατηγορίας τους και η κατηγορία EXPERT, κατά την εγγραφή τους στην γραμματεία του αγώνα και πριν τον τεχνικό έλεγχο.

Άρθρο 4. Δικαίωμα – Δήλωση συμμετοχής

Στον αγώνα γίνονται δεκτοί αναβάτες κάτοχοι Αθλητικού Δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. σε ισχύ για το έτος 2019, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας της ΑΜΟΤΟΕ (www.e-amotoe.gr) .

Οι αναβάτες εκτός Ελλάδος για την συμμετοχή τους στον αγώνα, ενημερώνουν την ομοσπονδία της χώρας τους μέσω του συλλόγου στον οποίο ανήκουν, για την προώθηση του αιτήματός τους στην ΑΜΟΤΟΕ στο e-mail: secretary@amotoe.gr

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται για κάθε κατηγορία ως εξής:

 • EXPERT              : 130 ευρώ
 • TRIAL                  : 100 ευρώ
 • XL-CLASS          : 100 ευρώ έκαστος
 • VETERANS        : 100 ευρώ
 • HOBBY               : 60 ευρώ

Πρόσθετο παράβολο εκπρόθεσμης συμμετοχής: 20€.

Οι αθλητές είναι ασφαλισμένοι υπέρ τρίτων (αστική ευθύνη) και για προσωπικό ατύχημα σύμφωνα με την σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (www.amotoe.gr).

Οι αθλητές με την πληρωμή του παραβόλου ασφαλίζονται και για τις δυο ημέρες του αγώνα εκτός της κατηγορίας ΗΟΒΒΥ η οποία δεν συμμετέχει στον πρόλογο του Σαββάτου, οπότε ασφαλίζονται μόνο για την Κυριακή.

Με την δήλωση συμμετοχής, ο αναβάτης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τον Ειδικό Κανονισμό. Σε περίπτωση ματαίωσης του αγώνα, τα σχετικά παράβολα επιστρέφονται.

Άρθρο 5. Αριθμοί συμμετοχής

Οι αριθμοί συμμετοχής των μοτοσυκλετών θα δοθούν από την διοργάνωση.

Η κάθε κατηγορία θα έχει διαφορετικό χρωματικό φόντο.

 • EXPERT
 • XL-CLASS
 • TRIAL
 • VETERANS : ΜΠΛΕ
 • HOBBY

 

Άρθρο 6. Γραμματειακός και Τεχνικός έλεγχος – χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης

Ο Γραμματειακός και Τεχνικός έλεγχος θα γίνει την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 από 12:00 έως 15:00 και 17:00 έως 19:00.

Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 από 10:00 έως 13:00 στον χώρο εκκίνησης.

Στον τεχνικό έλεγχο ο αθλητής/τρια υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:

α) Την μοτοσυκλέτα.

β) Το κράνος.

Γ) Λειτουργικά φώτα στην μοτοσυκλέτα ή στο κράνος για όλες τις κατηγορίες πλην της HOBBY.

Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσυκλέτα σταθμεύεται στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5΄ πριν την εκκίνησή του.

Σε αθλητή του οποίου η μοτοσυκλέτα δεν έχει περάσει από τον γραμματειακό ή τεχνικό έλεγχο, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.

Οι τεχνικοί έφοροι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε αθλητή και την μοτοσυκλέτα του καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα. Η μη συμμόρφωση των αθλητών προς τους τεχνικούς εφόρους, επιφέρει ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα.

             GPS: 40°31’54.7″N 22°11’51.5″E

 

Άρθρο 7. Τεχνικά Στοιχεία – GPS-Tracking

 

Η επιλογή των ελαστικών είναι ελεύθερη για κάθε κατηγορία. Η αλλαγή ελαστικών επιτρέπεται κατά την διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στα σκέλη σε ειδικό χώρο.

Οι μοτοσυκλέτες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με παροχή ρεύματος 12V κατευθείαν από την μπαταρία, όπου θα τοποθετηθεί συσκευή GPS-Tracker της My-TRACK, για την διαρκή παρακολούθηση της θέσης της μοτοσυκλέτας και του αναβάτη σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Για τις συσκευές αυτές θα παρακρατηθεί εγγύηση, η οποία επιστρέφεται στο ακέραιο με την επιστροφή της συσκευής GPS-Tracker, μετά το πέρας του αγώνα σε άρτια λειτουργική κατάσταση και χωρίς φθορές.

Οι αθλητές και οι μηχανικοί τους είναι υπεύθυνοι για την σωστή εγκατάσταση των συσκευών, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν, κάτι το οποίο θα ελεγχθεί στον τεχνικό έλεγχο.

Σε περίπτωση που η μοτοσυκλέτα δεν διαθέτει μπαταρία, ο αναβάτης της θα εφοδιαστεί με αντίστοιχη συσκευή μπαταρίας που θα φέρει μαζί του σε όλη την διάρκεια του αγώνα.

Οι αθλητές οι οποίοι θα συμμετέχουν στον αγώνα, για την καλύτερη αξιοποίηση της βοήθειας που θα παρέχεται από την διοργάνωση όπου αυτή επιτρέπεται, προτείνεται να έχουν τοποθετήσει στις μοτοσυκλέτες τους ιμάντες – χειρολαβές στο εμπρός και πίσω μέρος αυτής.

Άρθρο 8. Ενημέρωση αθλητών

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 μετά το πέρας του τεχνικού έλεγχου ,στις 19:30 οι αθλητές θα μετακινηθούν με συνοδεία της διοργάνωσης μαζί με τις μοτοσυκλέτες τους στο κέντρο της πόλης, όπου και θα τις σταθμεύσουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επί της πλατείας «Ελιάς». Η ενημέρωση των αναβατών θα γίνει στον Πολυχώρο «Ελιά» στις 21:00. Μετά την παρουσίαση των αθλητών στο κοινό της πόλης και μέχρι την λήξη της ενημέρωσης τους θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση – συναυλία στην πλατεία «Ελιάς» με ελεύθερη είσοδο για όλο το κοινό .

GPS40°31’24.0″N 22°12’26.2″E

Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 μετά το πέρα του δεύτερου τεχνικού ελέγχου από τις 13:30 έως τις 14:00 θα πραγματοποιηθεί δεύτερη ενημέρωση των αναβατών στον χώρο της γραμματείας του αγώνα για διευκρινήσεις τυχών αποριών τους καθώς το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί η αναγνώριση της διαδρομής με τα πόδια από τους αθλητές αλλά και για να ενημερωθούν όσοι θα προσέλθουν για εγγραφή-τεχνικό έλεγχο το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019.

Άρθρο 9. Εκκίνηση.

Οι αθλητές/τριες θα εκκινήσουν στον αγώνα σύμφωνα με την σειρά κατάταξης του προλόγου.

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στις 10:30.

Η διαδικασία εκκίνησης τελειώνει 15 λεπτά μετά την εκκίνηση του τελευταίου αθλητή.

Αθλητές που δεν ήταν στην ώρα τους θα εκκινήσουν τελευταίοι.

Άρθρο 10. Κατάταξη – Ποινές

Η τελική κατάταξη θα γίνεται σύμφωνα με το άθροισμα των χρόνων που θα έχει ο κάθε αθλητής/τρια στο σύνολο των δύο (2) κύκλων .

Σε περίπτωση εγκατάλειψης πέραν του πρώτου ΣΕΧ θα βαθμολογείται κανονικά, λαμβάνοντας τις αντίστοιχες ποινές χρόνου, οι οποίες θα είναι: Ο χρόνος του τελευταίου αναβάτη που ολοκλήρωσε το συγκεκριμένο σκέλος,            + ποινή σε λεπτά πενταπλάσια από τον αριθμό των χιλιομέτρων που δεν έκανε στο συγκεκριμένο σκέλος,

Αθλητής/τρια ο οποίος-α δεν θα φτάσει στο πρώτο ΣΕΧ δεν βαθμολογείται καθόλου.

Η μη διέλευση από κάποιο ΣΕΔ επιφέρει ποινή 30’, κάτι που θα πιστοποιείται και με το σύστημα GPS-Tracking

Άρθρο 11. Τερματισμός

Ο τερματισμός θα γίνει στον ίδιο χώρο με την εκκίνηση (Παλαιά Κλωστοϋφαντουργία Ουσουλτζόγλου). Οι αθλητές θα κατευθύνουν τις μοτοσυκλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης όπου και θα παραμείνουν έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων διάρκειας 30΄. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσυκλέτες τους στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα.

Άρθρο 12. Ανεφοδιασμός, Επισκευές, Χώρος – χρόνος εργασιών

Ανεφοδιασμός και χώρος εργασιών θα βρίσκεται πριν την εκκίνηση για τον 2ο κύκλου, μετά από 38 km και πριν την εκκίνηση για τον 2 κύκλο στο χώρο εκκίνησης – τερματισμού.

Δεύτερο σημείο ανεφοδιασμού θα βρίσκεται στο 17,5 χλμ της διαδρομής ,περίπου στο μέσο του αγώνα.

GPS40°29’35.4″N 22°07’55.3″E

Οι μοτοσυκλέτες όταν θα εισέρχονται στο χώρο επισκευών- ανεφοδιασμού θα πρέπει να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.

Στο χώρο αυτό όταν οι μοτοσυκλέτες σταθμεύουν για εργασίες – ανεφοδιασμό θα πρέπει να έχουν σβηστούς τους κινητήρες.

Ο αθλητής έχει δικαίωμα να δεχθεί εξωτερική βοήθεια από τον μηχανικό που έχει δηλώσει στον Γραμματειακό έλεγχο, πλην της αλλαγής ελαστικού που θα πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον αναβάτη.

Ο χρόνος για τις επισκευές / service μεταξύ των κύκλων θα είναι 15’ λεπτά ακριβώς. Στον τερματισμό κάθε κύκλου, στην κάρτα αναβάτη θα αναγράφεται ο ακριβής χρόνος εκκίνησης του επόμενου. 

Άρθρο 13. Ενστάσεις – Εφέσεις

Οι ενστάσεις και οι προθέσεις ενστάσεων πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. ∆εν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης, γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, ή από οποιονδήποτε άλλο έχει ορισθεί από την οργάνωση, για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος.

Το κόστος ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

 • Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30′ λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.
 • Για αντικανονική διέλευση διαδρομής από αθλητή ΑΜΕΣΩΣ μετά την λήξη κάθε γύρου
 • Κατά των αποτελεσμάτων εντός 30′ λεπτών μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
 • Για τεχνικούς λόγους ΑΜΕΣΩΣ μετά τον τερματισμό του αγώνα στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευση.

Άρθρο 14. Αποτελέσματα

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στο τέλος του αγώνα και θα οριστικοποιούνται 30’ λεπτά μετά από την δημοσίευσή τους, στην ιστοσελίδα www.riv3r.grκαθώς και στην εφαρμογή android του αγώνα.

Άρθρο 15. Απονομές

Οι απονομές του αγώνα θα γίνουν στο χώρο εκκίνησης-τερματισμού και ώρα 17:30.

Στους νικητές του αγώνα απονέμονται:

Χρηματικό έπαθλο στους τρεις πρώτους της κατηγορίας Expert :

 • 1ος 400 ευρώ
 • 2ος 200 ευρώ
 • 3ος 100 ευρώ

Για κάθε κατηγορία αναμνηστικό έπαθλο στον 1ο, 2ο, 3ο

Αναμνηστικό μετάλλιο για όλους τους συμμετέχοντες του αγώνα καθώς και αναμνηστικό Τ-shirt και αυτοκόλλητα με το λογότυπο της Διοργάνωσης.

Στους νικητές του προλόγου του Σαββάτου αναμνηστικό έπαθλο στον 1ο, 2ο, 3ο

Άρθρο 16. Paddocks – Park Ferme

Οι αγωνιζόμενοι και γενικότερα οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Riv3r Enduro Crossing 2019, θα πρέπει να δηλώσουν με e-mail στο info.riv3r@gmail.com για τα m2που θα χρειαστούν στον χώρο των Paddocks.

Θα υπάρξει χώρος ελεύθερης στάθμευσης των I.X. αυτοκινήτων εκτός του χώρου των Paddocks.